Selecteer een pagina

Het Westhillblad kwam na een bloeiperiode van ongeveer 100 jaar op het punt waar moest worden gestopt of samengewerkt.
In eerste instantie benaderde zij daarvoor De protestantse kerk, die een soortgelijk blad ook hadden uitgegeven, om te kijken of daar een fusie mogelijk was. Dat lukte, en via de Jeugdraad kwam het nieuwe blad er. Veel van het gedachtengoed van Westhill werd hierin verwerkt: Het belang van verhalen op het (leeftijds)niveau van de kinderen, het werken in kleine groepen, het verwerken van de inhoud in een activiteit, een tekening, een spel of een project (advent bv).
Het nieuwe blad kreeg de naam Bonnefooi, waarbij we de oorspronkelijke betekenis van dat woord, á la bonne foi (In Goed Geloof) en dus niet op goed geluk bedoelden.
Toen de Jeugdraad na enkele jaren van vruchtbare samenwerking dit werk om financiële redenen af moest stoten, heeft de redactie samenwerking gezocht met Narratio, die al eerder in beeld was geweest als partner. Dit resulteerde in een 3 maal per jaar verschijnend werkboek, waarin voor ongeveer 4 maanden materiaal stond voor 3-4 jarigen, voor 5-8 jarigen en voor 9-12 jarigen. Voor elke zondag waren voor alle leeftijdgroepen bijbelverhalen en/of vrije verhalen met verwerkingen geschreven.
Dit partnerschap heeft het 20 jaar volgehouden. Langzamerhand waren weliswaar veel oude Westhill-medewerkers vertrokken, maar tot het einde van haar bestaan heeft Westhill deel uitgemaakt van de Stichting Kinderdienst die eind 2020 werd opgeheven.

Tineke van der Meer