Selecteer een pagina

De meeste kerken/voorgangers volgen het zogenaamde Oecumenisch Leesrooster (OL) van de Raad van Kerken. Dit rooster in een min of meer vast patroon van A, B of C-jaar afhankelijk van de roulerende eveangelielezingen, is jaarlijks te lezen/downloaden op:

Oecumenisch Leesrooster 2022-2031 – Raad van Kerken in Nederland”>

en kan worden gebruikt bij het zoeken naar geschikt materiaal voor de kindernevendienst of een rubriek in kerkblad of nieuwsbrief voor de thuissituatie met kinderen <waardoor soms meer kinderen worden bereikt dan die aanwezig zijn bij de kerkdienst!>

Voor kinderwoorddiensten in parochies wordt het RK-lectionarium gebruiikt, dat de zelfde A-B-C-cyclus heeft die maatgevend is voor het OL