Selecteer een pagina

De meeste kerken/voorgangers volgen het zogenaamde Oecumenisch Leesrooster (OL) van de Raad van Kerken. Dit rooster in een min of meer vast patroon van A, B of C-jaar afhankelijk van de roulerende eveangelielezingen, is gedrukt of digitaal te koop op:

Oecumenisch Leesrooster 2023-2032 – www.raadvankerken.nl>

en kan worden gebruikt bij het zoeken naar geschikt materiaal voor de kindernevendienst of een rubriek in kerkblad of nieuwsbrief voor de thuissituatie met kinderen <waardoor soms meer kinderen worden bereikt dan die aanwezig zijn bij de kerkdienst!>

Voor kinderwoorddiensten in parochies wordt het RK-lectionarium gebruiikt, dat de zelfde A-B-C-cyclus heeft die maatgevend is voor het OL

Rooster 022/023 en de Bonnefooizondagen uit 04/05

27/11 1eAdvent ——–>28/11 2004

4/12 2eAdvent ———->5/12 2004

11/12 3eAdvent ——–>12/12 2004

18/12 4eAdvent ——–>19/12 2004

24/12 kerstnacht ——–>28/11 2004

25/12 1e kerstdag ——–>25/12 2004

2e kerstdag ——–>26/12 2004