Selecteer een pagina

Wat vind je allemaal in Bonnefooi?

Sleutelverhalen

 In Bonnefooi vind je sleutelverhalen vaak naast een navertelling. We schrijven de sleutelverhalen om het thema wat opborrelde uit de bijbellezingen en wat voor de zondag gekozen is in de leefwereld van de kinderen te brengen.

Bonnefooi volgt het Oecumenisch Leesrooster, de lezingen zijn niet altijd geschikt voor kinderen, ook dan maken we graag gebruik van sleutelverhalen.

Navertellingen

 Bonnefooi heeft materiaal voor 3 leeftijdsgroepen.
De speelgroep, de jongste kinderen, 3-5 jaar, mogen ervaren dat ze er zijn. Ze moeten zich veilig voelen en het leuk hebben met elkaar.

In de speelgroep komen alle zintuigen aanbod en mogen ze genieten van spel en verhalen die wel op de betreffende bijbelgedeelten geënt zijn, maar sleutelverhalen genoemd worden. Vaak in de vorm van een prentenboek.

De vertelgroep, de 6-9 jarigen, horen al meer bijbelverhalen in de vorm van een navertelling.
En daarnaast vaak sleutelverhalen die de bijbelverhalen ‘naar de eigen belevingswereld’ vertalen.

De gespreksgroep, de oudstekinderen 10-12 jarigen, gaan weer op een andere verdiepende manier met de navertelling aan de slag. Ze zullen actiever bij de verhalen betrokken worden door ze bijvoorbeeld zelf uit de bijbel te laten lezen en er met elkaar over na te denken.

Gebeden

 In de rubriek In de kerk staat regelmatig een gebed wat aansluit bij het thema en eht gesprekje met de kinderen.

Activiteiten

 Naast elke zondag staat een activiteiten pagina, met ideeën voor de verschillende de groepen.
Voor kindernevendiensten die met één groep werken maakt dit het gemakkelijker om voor de verschillende leeftijden een passende verwerking te vinden.

Illustraties

De illustraties worden gemaakt door Aart Cornelissen, hij volgt daarbij de wensen van de redactie. Een rebus, een puzzel, een kleur- of vertelplaat.

Liedjes

 Bij elke zondag vind je Fooi een rubriek met liedtips bij het thema.
Voor de jongste groep, de 3-5 jarigen hebben we gekozen voor een ‘maandliedje. Een klein liedje wat ze door de herhaling gemakkelijk kunnen leren en meezingen.

Bij de projecten maken we vaak een lied op een bekende melodie zodat de gemeente snel mee kan zingen.