Selecteer een pagina

Nieuws van/over de kinderdienstmethode Bonnefooi van:

Sichting  Kinderdienst, voorheen Westhill Vereniging

Archivaris: Leen van den Herik, Gorinchem

administratie@bonnefooi.info

bekijk ook onze nieuwe website: www.bonnefooi.info

Materiaal van Bonnefooi bij het Oecumenisch Leesrooster 022/023

Op het Leesrooster voor de Kerken <te bestellen bij www.raadvankerken.nl> in de Advent en Kerstperiode 2022, dat start op 1e Advent op 27 november a.s. staan de verhalen over het geslachtsregister van Jezus centraal, waarin  Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria in beeld komen, die elk op haar eigen wijze een steentje bijdragen aan de komst van de Messias. De corresponderende zondagen van 0923 en 005 staan bij Oecumenisch leesrooster

In 2005 waren deze verhalen er ook dit en is in Bonnefooi hier materiaal voor gemaakt. De andere zondagen van  2005 in Bonnefooi sluiten daarna aan bij het voortgaande Leesrooster volgens het A-jaar met de lezingen van Matteus.

Deze jaargang van Bonnefooi is als werkboek in gedrukte vorm al uitverkocht, maar nog wel digitaal als PDF beschikbaar. Naar keuze kan worden besteld het Advent/Kerstnummer voor €7,50 of de hele jaargang voor €15,00  de drie afleveringen < 1.Advent/Kerst – 2.Pasen/Pinksteren – 3.Zomer/Herfst> te ontvangen na bestelling op het aangegeven mail-adres o.v.v. het mailadres voor ontvangst van de PDFs + de faktuur, welke gelieve binnen 15 dagen te betalen! Het toegezonden digitale materiaal mag uitsluitend worden gebruikt in de bestellende (wijk)gemeente/parochie!

Het Bonnefooi-Advent/kerstnummer werd aangevuld  met het kerstspel “Ik zie een ster”, dat door de uitgeverij Narratio uitgegeven is in het boekje Kerstspelen deel 1. Bestellers van Bonnefooi kunnen als bonus ook dit boek digitaal erbij bestellen voor €4,00; Dit boek los van een Bonnefooi-bestelling is verkrijgbaar voor €7,50.

Bestellingen kunnen worden gemaild naar administratie@bonnefooi.info Inhoudelijke vragen over het materiaal kunt u zenden naar redactie@bonnefooi.info of kijken op onze nieuwe website!Steeds als eerste deze informatie ontvangen? mail dan naar administratie@bonnefooi.info

Met hartelijke groet,

Leen van den Herik,archivaris Bonnefooi/Kinderdienst/Narratio