Selecteer een pagina

Ook dit jaar beginnen we weer met het Leesrooster volgens het A-jaar. De corresponderende lezingen + Bonnefooi-uitwerkingen zijn ook te vinden in jaargang 10 <2005>, met in nummer 1 al het materiaal + het project Eigen-wijs rond vier vrouwen bij Jezus bij Advent/Kerst De passende zondagen voor nu staan in het overzicht van het Oec. Leesrooster, dat te koop is bij de Raad van Kerken. Voor wie dit werkschrift niet meer kan vinden in de materiaalkast, neme kontakt op voor een digitale PDF-versie met administratie@bonnefooi.info voor eventuele bestelling! Daar is dan ook het boek Kerstpelen-1 te koop met het kerstspel ‘Ik zie een ster’