Selecteer een pagina

Ook dit jaar beginnen we weer met het Leesrooster volgens het C-jaar. De corresponderende lezingen + Bonnefooi-uitwerkingen zijn ook te vinden in jaargang 18, met in nummer 2 al het materiaal + het project De weg van je leven bij Pasen/Pinksteren tot Trinitatis. Voor wie dit werkschrift niet meer kan vinden in de materiaalkast, neme kontakt op voor het gedrukte boek of een digitale PDF-versie met administratie@bonnefooi.info voor evetuekle bestelling!