Selecteer een pagina

Uitgever was: Stichting Kinderdienst, Gorinchem waarin moment participeerden: Vereniging Westhill en theologische uitgeverij Narratio.

De prijs voor het abonnement is momenteel € 0,00, inclusief het recht voor volgende gebruik(st)ers  deze door te geven. Eerder verschenen losse nummers inclusief verder gebruiksrecht kosten €  25,00.

Besteladres: uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem www.narratio.nl abonnementen@narratio.nl tel: 0183 62 81 88

Daar zijn verantwoordelijk voor:

Abonnementenadministratie/Redactiesecretariaat: Dullyna van den Herik

Websites: Leen van den Herik