Bonnefooi

Bonnefooi is een blad voor iedereen die werkt met kinderen in de eredienst en de kinderdienst. Het blad gaat uit van het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland en houdt rekening met het RK Lectionarium. Per zondag vind je in Bonnefooi een korte exegetische uitleg van de bijbelgedeelten van die dag (‘Uit de bijbel…’). Op dezelfde pagina vertellen we welk thema we met de kinderen gaan uitwerken, en hoe dat in de eredienst en de kinderdienst gestalt